Een tweede informatie-avond in Kampen is gehouden. Er was een goede opkomst. We zien uit naar de aanmeldingen!
We richten ons op de maandagavond als cursusavond.