Een tweede informatie-avond in Kampen wordt voorbereid. Als datum is gepland maandag 21 januari 2013. 
Diverse streekkranten zijn aangeschreven om dit nieuws te vermelden. In Kampen start de cursus vanuit de PKN-gemeente, maar omdat men ook andere gelovigen erbij wil betrekken, zijn ook andere gemeenten uitgenodigd.