Vraagt u zich ook soms af... 

Op al deze vragen is met "ja" te antwoorden!

 

Wat is de Veritas Cursus?

De Veritas Cursus is een wereldwijde cursus ontwikkeld voor gewone gemeenteleden, voorgangers, kerkenraadsleden en oudstenteams. Deze cursus helpt mensen om grondig de tekst van de Bijbelgedeelten te bestuderen, zodat u kunt ontdekken wat God in dat gedeelte wilt zeggen. U leert onderscheidingsvermogen, zodat u zelf kan weten wat een gedeelte wel of niet zegt. Zo wordt u niet meer afhankelijk van wat anderen zeggen of denken, maar kunt u zelf weten wat God door de geschriften van Paulus, Mozes, Jesaja enz. bedoelde.

 

Vaardigheidsopleiding

De Veritas Cursus is een vaardigheidsopleiding. Niet alleen zal uw kennis toenemen, maar ook krijgt uw vaardigheden om het proces van exegese op een Bijbelgedeelte toe te passen. U leert om onderwerpen uit te werken die in de Bijbelgedeelten aan de orde zijn. Ook leert u om toepassingen te maken op grond van het gedeelte voor uw dagelijks leven. Verder behoren het maken van Bijbelstudies, het leiden van een Bijbelstudiegroep en het doorgeven van een boodschap tot de vaardigheden die u door middel van Veritas leert.

 

Gemeentegericht

Het mooie van Veritas is dat deze opleiding mensen aanmoedigt hun leiderschapsgaven in de plaatselijke gemeente te gebruiken. Voorgangers en predikanten bevestigen, dat wanneer hun gemeenteleden toegerust zijn, zij meer tijd hebben zich te concentreren op de dingen die ze in de kerk moeten doen, omdat andere leiders in de kerk veel verantwoordelijkheden over kunnen nemen. In kerken zonder voorganger kunnen de toegeruste leiders beter verantwoordelijkheid nemen voor het reilen en zeilen en de groei van de gemeente. Hoeveel leiders in een gemeente, oudsten, diakenen enz. hebben niet het gevoel: 'Dit wil ik!', maar hebben de vaardigheden en opleiding niet?
gemeenteOudsten, diakenen en andere geestelijke leiders geven aan dat deze cursus hen helpt om hun taak in de gemeente beter uit te voeren. Het doel van Veritas College is om dienstbaar te zijn aan de kerk en plaatselijke gemeente. Dit doel wil zij bereiken door kerkelijke leiders en gelovigen op te leiden, zodat deze op hun beurt anderen kunnen opleiden. Vele kerken richten zich op evangelisatie en het planten van nieuwe kerken of op het enkel overleven of 'draaiende' houden van de kerk, maar hoeveel tijd wordt er besteed aan het ontwikkelen van leiders en het toerusten van lidmaten?
Veritas wil de gemeente juist hierin van dienst zijn.

 

Geestelijke groei

Veritas is gegrond op de overtuiging dat geestelijke groei en het ontwikkelen van leiders begint met het juist lezen en toepassen van de waarheden in de Bijbel. Gewone leden in de gemeente moeten in staat worden gesteld om de Bijbel op een goede manier te lezen, te begrijpen en toe te passen. Wanneer mensen toegerust worden om de Bijbelse waarheid in praktijk te brengen, verandert dit niet alleen de gemeente, maar ook de gemeenschap waarin zij wonen en werken!

 

De inhoud

De Veritas Cursus bestaat uit vier modules.

De hele opleiding is erg praktijkgericht: er hoeft geen schriftelijk examen te worden afgelegd, maar er zijn wel praktijklessen.

 

Ga de uitdaging aan!

We beginnen heel vrijblijvend met Module 1 in het eerste jaar.
Kom eens kijken hoe God uw leven en uw bediening verder kan veranderen, doordat u de Bijbel beter begrijpt en toepast! In de loop van het eerste jaar beslist u zelf of en hoe u wilt verder gaan met de daaropvolgende modules.