Veritas College is werkzaam in zo'n 30 landen over de wereld.
Zoals in Australië, Cambodja, Congo, Egypte, Madagascar, Malawi, Mexico, Mozambique, Namibië, Roemenië, Zuid-Afrika, Sudan, Oeganda, Verenigd Koninkrijk en Zambia.

Het is prachtig en bemoedigend om te zien hoe gelovigen in Jezus Christus over de gehele wereld bezig zijn met het levende Woord van God!
Veritas, zo getuigen de cursisten, helpt hen om de Bijbel in de context van de lokale gemeente te begrijpen en toe te passen. Jonge gemeentes kunnen hierdoor steviger worden op het fundament van de Schrift en een groei in de diepte doormaken.

Bovendien rust de cursus gemeenteleiders toe die vaak niet de faciliteiten en financiën om een volledige theologische opleiding te volgen om de Schrift te begrijpen en op grond daarvan theologisch te leren denken. Vaak zijn deze mensen ook niet in de gelegenheid om honderden kilometers ver te reizen om te studeren aan een universiteit. Hun gemeente heeft hen ook hard nodig, en kan hen moeilijk voor enkele jaren missen. De Veritas Cursus is dan een ideaal middel om benodigde kennis en vaardigheden bij te brengen. Het voordeel is dat voorgangers deze vaardigheden direct in praktijk kunnen brengen in hun eigen gemeente.

Kijk op http://www.veritascollege.org/countries voor meer informatie over het werk in deze landen.